Kenelle

Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään  toimiva kommunikointikeino (esim. kuvat, viittomat, blisskieli, epäselväpuhe).

Puhevammainen henkilö voi tarvita tulkkausta koulussa, työssä, asioimisessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai harrastuksissa ja virkistäytymisessä.

Tietoa vammaisten tulkkauspalvelusta saat lisää Kelan sivuilta.